Con gái tui cũng nghiện học ông thầy cùng rui rồi!
Cảm ơn Mentor: Bùi Tấn Bạo