Buổi chiều của 2 bạn ấy với bố mẹ!
Trở về với thiên nhiên là nhẹ nhàng nhất!