Em là ai?
Em là ai?
Cô gái hay...
.
.
.
???
Đố cả nhà biết ai a?

image