Chúng tôi đã và đang trưởng thành hơn mỗi ngày trong chính tư duy kinh doanh, công việc kinh doanh của mình.
Đó là nhờ vào sự tận tâm của người mentor Bùi Tấn Bạo.

Mãi biết ơn Thầy tôi!!!

Bạn đang thiếu một người dẫn dắt.
Bạn đang thiếu tư duy để vận hành doanh nghiệp.
Chúng ta kết nối nhé.

imageimage
+4