Trực tiếp trên zoom. 20h 24/5
Anh chị nào muốn nghe chia sẻ trực tiếp từ chủ tịch tập đoàn Tacoto kiến thức nuôi dạy con theo Tư duy Do Thái. Ib Thoa gửi link miễn phí nhé.

#Dạy_con_Do_Thái.

image