Quyết định nghỉ việc sau 13 năm làm việc tại cơ quan nhà nước để ra ngoài kinh doanh. Nghĩ rằng tấm bằng đại học và các chứng chỉ liên quan... sẽ chẳng bao giờ dùng đến.
Cất dấu rất kỹ để làm kỷ niệm... Cho đến hôm nay, một ngày đẹp trời... phải dùng đến...tìm hoài mới thấy... Cảm xúc ùa về... Cả một chặng đường dài nỗ lực. Thấy rằng cuộc sống thật vi diệu.
Biết ơn sự tin tưởng của Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo trường CAO ĐẲNG Y DƯỢC CỘNG ĐỒNG, đặc biệt là biết ơn người em gái Hiền Kiều luôn hỗ trợ, giúp đỡ chị rất nhiều để có được những kết quả tuyệt vời như hôm nay.

Một bước tiến mới, một nhiệm vụ mới, một thử thách mới...
Biết ơn cuộc đời luôn cho mình những cơ hội đặc biệt trong cuộc sống.
Luôn nhắc lòng phải nỗ lực, tận tâm hơn nữa để xứng đáng với sự tin yêu của những người anh/người chị/người cộng sự/đối tác đã dành cho mình.

#Đỗ_Thành_Thoa
#GASADO
#PASIA.

image