Khó khăn chỉ là thực tại , nếu biết cố gắng thì mọi thứ cũng sẽ đi qua thôi .... Điện Đậu rất ủng hộ những người vượt lên nghịch cảnh !!