𝐓𝐔𝐘𝐄̣̂𝐓 𝐂𝐇𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭
13h-16h ngày 31/5/2021 một phiên #coaching tạo nên sự thay đổi & nâng tầm đẳng cấp của bất kỳ ai yêu #KINH #DOANH trực tiếp bởi Bùi Tấn Bạo
𝐂𝐡𝐚𝐢𝐫𝐦𝐚𝐧 /𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐌𝐚̣𝐧𝐠 𝐗𝐚̃ 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐀𝐂𝐎𝐓𝐎

image