Ánh mắt cầu vồng. Những thứ được nhìn bằng ánh mắt thì chóng qua nhưng nếu được cảm nhận bằng trái tim thì còn mãi🙂
#Madebyme
#pháchoạlôngmày4.0