Tình đồng bào.
Tình cảm nhửng người con quảng bình hướng về bắc giang. Vừa vượt qua lũ lụt. Từng đoàn xe nối đuôi nhau về cứu quảng bình. Nay vẩn khó khăn nhưng tình đồng bào được thể hiện.
Cám ơn những người anh hùng
Hướng về bắc giang

image
image
image
image
image