Lần đầu tiên làm chuyện đó sau 10 năm!

Từ ngày con gái sinh ra đã được 10 năm và hôm nay là lần điều tiên mình giành thời biết 1 lá thư gửi con gái đầu lòng sau 5 năm và cũng là lần đầu tiên mình viết là thư cho chính mình về tương lai sau 5 năm.

Cảm ơn Mentor Bùi Tấn Bạo đã luôn đồng hành và sát cánh cùng chúng em suốt ngày đêm. Để chúng em có thể làm những việc tưởng chừng rất đơn giản những chưa từng làm 1 lần trong cuộc đời.

Cảm ơn Mentor đã luôn là tấm gương để cho gia đình em cố gắng - nỗ lực và noi theo.

Mang ơn Mentor rất nhiều - 1 trong ba tam bảo quí giá nhất cuộc đời em!

❤️❤️❤️