Hồng NhungBui đã thêm ảnh mới vào album CẢI TẠO ADN
1 tháng trước - Dịch

CẮT ĐỨT DI TRUYỀN NGHÈO TỪ ĐÂU?
NGHÈO TỪ ĐÂU?
Từ tư duy của chúng ta.
Cùng đánh giá xem tư duy hiện tại đang gieo nhân gì nhé!
1. Người nghèo chấp nhận số phận; người giàu thay đổi số phận.
2. Người nghèo bận rộn mù quáng; người giàu bận rộn tạo ra giá trị.
3. Người nghèo tiết kiệm tiền và tiêu tiền. Người giàu kiếm tiền và đầu tư.
4. Người nghèo học kỹ thuật và tự làm. Người giàu tổng hợp và dạy lại cho người khác, mượn người khác làm.
5. Người nghèo chờ nhận được mới cho đi. Người giàu bỏ ra trước, nhận lại sau.
6. Người nghèo tính toán những lợi lộc nhỏ. Người giàu sẵn sàng chịu những thiệt thòi nhỏ.
7. Người nghèo tập trung xây dựng mối quan hệ họ hàng. Người giàu tập trung xây dựng mối quan hệ xã hội.

image