Làm công việc gì cũng phải có áp lực, vất vả

image