Con người thường có 3 nỗi sợ:
1. Sợ nói chuyện trước đám đông!
2. Sợ bán hàng!
3. Sợ bị người khác nói xấu sau lưng mình!

Người thông thái và thành công là người kiểm soát và chế ngự được những nỗi sợ này!