Bạn thân mến!

Dịch bệnh có thể giam thân thể chúng ta 1 chổ
Nhưng Ý CHÍ - TRÁI TIM của chúng ta sẽ vượt xa biên giới

Dịch bệnh có thể làm thể xác chúng ta kiệt quệ
nhưng Tinh thần của chúng ta phải chiến thắng
Trái tim nhiệt thành với tinh thần của một chiến binh
& từng bước 1 nỗ lực ngày đêm sẽ là Công Thức Duy nhất dẫn chúng ta về đích.

Khi người khác đang than phiền Bạn hãy học hỏi gia tăng nội lực chờ ngày quay lại Bạn nhé !

Cảm ơn Mentor Bùi Tấn Bạo luôn nỗ lực ngày đêm rèn luyện gia tăng nội lực cho chúng em!

#Tacoto
#Nguyễn_Lệ