FACEBOOK LÀ ẢO, TẠO NGHIỆP LÀ THẬT

Một tấm hình "khoe hàng", hay một câu nói sốc của một hot boy hay hot girl nào đó cả hàng ngàn người vào xem, vừa like và vừa chửi, tạo thêm nghiệp bất thiện và oan trái, đau khổ trong kiếp này và kiếp sau.

Một câu nói hay, một bài kinh có lợi ích giúp mình tu tập, một hành động thiện nguyện; quyên góp bố thí hay hùn phước cúng dường để gieo phước cho mình, có lợi ích cả trong hiện tại và vị lai thì lượng người đọc, xem và share đến trên đầu ngón tay.

Thế mới nói: "Facebook là một nơi để bạn có thể kết nối những người thân, thiện hữu tri thức, những tâm hồn đồng thiện; mà bcũng là nơi để gây tạo những bất thiện nghiệp; thù hận và bất an.

Hãy Cẩn thận từng ngôn từ , chỉ một tư tưởng xấu truyền vào một người là bạn đã gieo một nhân đi vào cõi ác, ngược lại chỉ một tư tưởng thiện, một lời Kinh bạn đăng đi vào tư tưởng của một người là bạn đã gieo một nhân thiện đi vào cõi Phật.

FACEBOOK LÀ ẢO NHƯNG TẠO NGHIỆP THIỆN HAY BẤT THIỆN LÀ THẬT

"Đường này đến thế gian
Đường kia đến Niết Bàn
Ai là đệ tử Phật
Nên ý thức rõ ràng.
(Pháp Cú)

(Vấn Đáp Phật Pháp)

image