💥 Một quãng thời gian cũng tương đối dài chỉ quanh quẩn trong nhà, chỉ mong mọi thứ sớm trở lại trật tự để Em lại được “Tung toé với tình yêu, sở thích, đam mê của bản thân”.

P/s: Nhà mình ơi, ACE ơi. Khi mọi thứ hỗn loạn như vầy, thì nghiên cứu cho mình và gia đình bảo hiểm đi ạ, có nhiều thì tham gia nhiều, có ít tham gia ít. Miễn là có cái để “PHÒNG THÂN” cho những người thân yêu và quan trọng , là những người trụ cột chính của gia đình đi ạ. Hotline: 0979135709

image