Trân trọng gửi Quý đối tác và khách hàng lịch làm việc tháng 7/2021.
#tacoto
#roninternational

imageimage