Ở nhà nghỉ dịch đc 2 tháng rồi nhưng level tiếng anh của con ngày càng tăng mà cũng ko phải ép con học TA một ngày nào luôn, hy vọng trong 1 năm tôi còn có thể nói tiếng anh thông thạo, nhờ con nghe xem TA mỗi ngày mà mẹ cũng mót đc vài câu. Kaka
#ronEnglish