Hoàn thành nhiệm vụ!
Chúc mừng các sĩ tử!
Sóng covid đưa cô tới ngôi trường này - kỉ niệm đặc biệt!

imageimage