Mời các bạn nhí luyện đọc tiếng anh cùng con mỗi ngày nhé!
Ronkids 1 có thể sử dụng 21 ngày nhằm kích hoạt vùng ngôn ngữ của trẻ
- Audio nghe bạn ngày và nghe vô thức khi đi ngủ
- Video xem ban ngày khi tre thổ mái và sẵn sàng học tập.
- Songs là những bài hát Nhue mỗi ngày nhằm tăng cường tình yêu ngôn ngữ và cảm nhận ngôn ngữ của trẻ.