Vốn 100 k ngày 250 đến 300 k ib mình để được tư vấn nhé

image