SUY NGHĨ THẾ NÀO CUỘC ĐỜI THẾ ĐÓ.
- Hãy suy nghỉ cẩn thận vì Tư duy sẽ biến thành Lời nói,
- Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời nói sẽ biến thành Hành động,
- Hãy hành xử cẩn thận vì Hành động sẽ thành Thói quen,
- Hãy trau chuốt Thói quen vì chúng hình thành Nhân cách,
- Hãy chú trọng Nhân cách vì nó hình thành Số mệnh,
- Và Số mệnh của ta chính là Cuộc đời ta.

Chúc cả nhà ngày mới vui vẽ

image