"TAI NGHE MẮT THẤY mới thật đáng tin" - vậy thế làm sao tin vào những điều bạn không thấy?
Bạn không tìm thấy "cái cây" trong cái hạt, nhưng có phải như thế có nghĩa cái cây không hiện hữu?
Bạn không nhìn thấy linh hồn trong thân xác, nhưng có phải như thế có nghĩa linh hồn không hiện hữu?
Cơ hội cái hạt biến thành cái cây không phải là mang cành lá bên ngoài dán vào nó, mà là gieo nó vào môi trường tự nhiên mà nó cần - nắng trời, khí trời, đất và nước.
Cơ hội để linh hồn phát triển không phải là dán các mác tôn giáo, thủ tục hình thức và mê tín vào nó, mà là gieo nó vào môi trường tự nhiên mà nó cần - thầy giáo tâm linh, thức ăn tâm thức, và bè bạn tâm giao.
Mục đích của cuộc sống này là khi bạn trả thân xác vật chất nhỏ bé này về với đất, bạn có được một tâm hồn tốt đẹp hơn để bắt đầu cuộc sống thuần linh.
Cũng như khi vượt qua kiếp "hạt", cái cây bắt đầu cuộc sống của cây!
Có phải kiếp cây mới là kiếp thật?
Có phải kiếp thuần linh mới là kiếp thật?
"Cứ ngỡ dương gian là cõi thật,
Thế nên tất bật đến bây giờ."
"Con người không phải là một cơ thể có linh hồn. Mà là một linh hồn có trãi nghiệm làm người."
Mỗi ngày bạn đang nuôi cái gì?
Có phải được sinh ra, lo sinh nhai, ăn rồi chết - cái là hết?
"Tu" k phải là đi tu, tu không phải là việc dành cho một số ít người có duyên tu, mà là con đường phát triển của mọi con người, tu tâm dưỡng tánh, nuôi dưỡng linh hồn đơm hoa kết trái, bằng lòng biết ơn Tạo Hoá và tinh thần phụng sự nhân loại.
Cảm hứng lắng đọng lại từ talkshow 7/2017!
Nguồn Lê Nhất Phương-Hồng

image