🤹 NGHỀ TƯ VẤN CÓ PHẢI LÀ LỪA ĐẢO?

✅Tư vấn từ trước đến nay là một trong những nghề mang lại nhiều lợi ích cho mọi người. Bên cạnh sự linh hoạt, chủ động tư vấn còn tạo ra những cơ hội giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong ngành nghề tư vấn nói riêng mà còn mang lại gắn kết tất cả các đồng nghiệp với nhau.
✅Tư vấn để có thể điều chỉnh các thái độ, cảm xúc, hành vi trong con người Nghề tư vấn trước hết không phải là chỉ có những yêu cầu về kỹ năng mà còn phải dựa vào những tiềm năng của bản thân nhằm thuyết phục và định hướng người khác.
✅Tư vấn để mọi người có thể tự ý thức về bản thân mình, ý thức về thực tại, đặc biệt có thể có thêm những hiểu biết về cuộc sống, những cách thức tồn tại của bản thân đối với các hành vi trong quan hệ người với người, cách thức phản ứng với những biến động xung quanh.
✅Tư vấn để tất cả mọi người nhận ra được những sai trái của bản thân. Chấp nhận những mặt hạn chế của bản thân mình, biết cách sống và hòa nhập với cộng đồng và môi trường xung quanh.
✅Tư vấn để giúp mọi người có cái nhìn đúng đắn về những sự việc mình đã trải qua, đồng thời giải tỏa các mâu thuẫn, căng thẳng của bản thân,nhìn nhận vấn đề đúng đắn nhất.
Bên cạnh đó việc tư vấn còn giúp cho những người đang gặp phải những khó khăn trong cuộc sống có thể vươn lên, tìm lại được những cái tôi đã đánh mất của bản thân mình. Từ đó hòa nhập với xã hội và cộng đồng.
#ATUCO_Advisory
#Mr_Tuc

image