💚 Với công cụ RON SOHO và RON TALENT bạn có thể đọc vị bất kỳ ai! Phục vụ cho hợp tác, tuyển nhân sự và phát triển DN của bạn một cách chuyên nghiệp nhất!

👉 Hãy có mặt trong phiên coaching 20h 30’ tối nay của chủ tịch tập đoàn TACOTO!

image