Ôn lại bài học thầy dạy chút nhé!😊

🍀🍀BỐN PHÉP TÍNH CỦA CUỘC ĐỜI🍀🍀

➕ Nếu bạn muốn làm được những gì mình muốn , hãy dùng phép tính CỘNG ( hợp tác ).

➖ Nếu bạn muốn làm cái mới phải kết thúc cái cũ, hãy dùng phép tính TRỪ ( buông bỏ ).

✖️ Nếu bạn muốn thật giàu có... phải giỏi phép tính NHÂN ( nhân bản ).

➗ Nếu bạn muốn có nhiều bạn bè , nhiều người yêu mến , nhiều người tin tưởng bạn thì phải giỏi phép tính CHIA ( chia sẻ ).

Thành thạo cả 4 điều trên bạn sẽ trở thành 1 người xuất sắc. 👉 Hãy nhớ : - Nhân ( x ) chia ( 🙂 trước - Cộng ( + ) trừ ( - ) sau .

👉👉 Cuối cùng , hãy đơn giản hoá cuộc sống của chính bạn . Cứ làm tốt những điều trên cuộc đời bạn chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn mỗi ngày và con đường thành công cũng sẽ rộng mở đối với chúng ta.

Bạn thành thạo phép tính nào nhất?

image