4 PHÉP TÍNH ĐỜI NGƯỜI

1. Nếu chúng ta muốn thật giàu có... ta phải giỏi phép tính NHÂN (nhân bản, nhân cách, nhân từ).

2. Nếu chúng ta muốn có nhiều đối tác, khách hàng, bạn hữu, nhiều người mến, nhiều người tin tưởng thì phải giỏi phép tính CHIA (chia sẻ).

ĐỪNG BIẾT MÀ GIỮ CHO RIÊNG MÌNH.

3. Nếu chúng ta mong làm được những gì mình muốn, hãy dùng phép tính CỘNG (hợp tác).

4. Nếu chúng ta khát khao làm cái mới để thay đổi phải bỏ đi những thói quen, cách làm cũ, hãy dùng phép tính TRỪ (buông bỏ).

Thành thạo cả 4 điều trên bạn sẽ trở thành 1 người xuất sắc.

Và nhớ nhé bạn của Tuấn Tử Tế ơi:

- NHÂN (x) CHIA ( : ) trước

- CỘNG (+) TRỪ ( - ) sau

Cuối cùng, cuộc sống vốn dĩ đơn giản, hãy sống cách giản đơn, tập trung vào hiện tại, tập trung vào điều mình đạt được cùng sự kiên trì & đam mê.

Luôn học đi đôi với hành, và thực hành phải luôn đi trước lời nói. Cứ làm tốt những điều trên cuộc đời chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn mỗi ngày và con đường thành công cũng sẽ rộng mở và gần hơn.

Sưu tầm

image