Thành công trong sự chuẩn bị
Tất cả mọi thứ sắp hoàn kiện rồi ,teams SINGAPORE ơi
Cảm ơn tập đoàn luôn luôn hỗ trợ
#TACOTOGuop
#Roninternetional

image