Corticoid và những hệ lụy khi lạm dụng

Câu chuyện cũ nhưng chưa vào giờ kết thúc, vẫn còn rất nhiều nạn nhân của kem trộn
Đăng ký để được học trực tiếp từ giảng viên trường Cao đẳng y dược

https://forms.gle/ypaEtGg4H85xcmHc9

image