Khô cá tra phồng đặc sản An Giang
Giá lẻ 190.000đ/kg mua từ 5kg trở lên giá 160.000đ/k
ghttps://www.muakhoca.com/2021/....08/mua-kho-ca-tra-ph

image