Khi Em bé được kích hoạt phương pháp NLP qua App Ron English❤️❤️❤️
Bé chỉ mới được hơn 3 tháng tuổi, nhưng em làm được rất rất nhiều ạ, nhờ được tắm NLP 🌹🌹🌹