Đừng đi tìm những người đến với mình vì những gì chúng ta có!
Hãy đi tìm những người tin những điều chúng ta tin!

Mừng Giáng sinh an lành và hạnh phúc 🎄🌲🎄🌲🎄🌲🎄❤❤❤❤❤❤

image