Một năm trước lặn lội cùng Thầy và đồng đội đi tìm kiến thức.
Thành quả hôm nay đã có những đồng đội cùng chia sẻ những đam mê 💚

image