Có lẽ một năm qua giọng thầy văng vẳng bên tai khi mẹ học zoom đã vô tình ăn vào tiềm thức
Lâu lâu hnay mẹ vào học bạn ấy bật dậy mẹ ơi mẹ học thầy B hả
Mẹ: uh thực ra mẹ hiểu ý nên hỏi tiếp con học không
Con: có thế là bật dậy mà không phải rát cổ bỏng họng như mọi khi

Biết ơn biết ơn biết ơn

image
image
image