"Cách ly sao lại làm thơ
Cách ly sao lại mộng mơ thế này
Ngẫm ra cách tới mấy ngày
Tham gia thử thách nhận ngay F0...”