Chúc cả Thế Giới sẽ thành công cho sự lựa chọn của mình
Tâm đắc với câu nói: Trong cuộc đời phải có một người Thầy trong lĩnh vực mà mình chọn
Chúng tôi những chủ doanh nghiệp có cùng 1 tư duy, cùng 1 giấc mơ
21 tháng Tôi hành động để chuyển hóa....
Và hạt giống nội tâm, lương tâm của chúng tôi đang bắt đầu trổ... để hạnh phúc hơn
Tôi biết ơn những người chị, em tuyệt vời
Biết ơn Thầy là ng luôn kiên trì với mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo cấp số 5
❤Tacoto

image
image
image
image