Love Ron International - TACOTO GROUP
nơi thông qua khoá huấn luyện : CCMP Quốc Tế từ Thầy để chuyển tiếp năng lực Coaching & Mentor của mình cho các thế hệ lãnh đạo đầu tiên cùng nhau viết nên những giấc mơ !
Gần 3 năm giấc mơ luôn là thế ❤

imageimage
+5