Khi dạy cho ai đó một kỹ năng,

Tôi được học lại nó thêm một lần nữa.

image