Nếu con chíp này bị cấy ghép gắn chíp này vào trong người bạn sẽ bị theo dõi cuộc sống của bạn

imageimage
+6