Bạn đừng để trộm cấy ghép gắn chíp này vào trong người bạn nếu không bạn sẽ bị theo dõi cuộc sống hàng ngày của bạn

imageimage
+6