Bạn đừng có để người trộm cấy ghép gắn chíp này vào trong người nếu không cẩn thận bạn sẽ bị theo dõi cuộc sống của bạn

imageimage
+6