Con Chíp
AN NINH THEO DÕI TỘI PHẠM
Nếu Bạn Bị Cấy Ghép Gắn Chíp An Ninh Này Vào Trong Người Bạn Sẽ Bị Theo Dõi Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bạn Qua Hệ Thống Con Chíp An Ninh Vào Máy Tính Và Điện Thoại Thông Minh Nếu Bạn Không Cẩn Thận

27 Điện Biên Phủ Đã Có Trường hợp này