CÔNG ĐỨC TU ĐƯỢC BAO NHIÊU ĐỀU BỊ CÁI MIỆNG NÓ ĐỐT HẾT!
🙏Cổ ngữ nói: "Kinh mục chi sự do khủng vị chân, bối hậu chi ngôn khởi túc thâm tín; nhĩ khả đắc văn, khẩu bất khả đắc ngôn dã."
🙏Câu này có nghĩa:
"Việc thấy trước mắt còn e không đúng với sự thật, thì lời nói sau lưng đâu đáng để tin ? Cho nên sự thị phi tai có thể được nghe, nhưng miệng không nên nói."
🙏Tiếng thị phi lắm khi phát xuất từ sự nghi lầm, hiểu lầm, nghe lầm, rồi ở trong nhà nó là hình con chuột, khỏi cửa ngõ nó biến thành hình con dê, ra tới ngoài đường lại hóa thành hình con trâu; nguyên khởi thật không có chi, nhưng khi đồn đải đến người thứ mười, thì người đồn lần thứ nhứt nghe cũng phải kinh sợ !
🙏Nhiều khi tiếng chê bai lại có do lòng hơn thua ganh ghét, với sự cố tâm trả oán, hoặc dìm kẻ có nhiều phương diện hơn mình. Tánh ưa nói nhiều và tâm tật đố thị phi, nhứt là phái nữ, rất dễ khởi phạm; khi họ kính thương, thì người đó mau thành tiên Phật, lúc họ khinh ghét, kẻ ấy cũng dễ hóa yêu ma.
🙏Một sư cụ thuộc bậc tiền bối đã nói:
"Mấy bà, mấy cô có nhiều đức tin hơn phái nam, việc hành đạo phần đông siêng năng tinh tấn. Nhưng công đức tu niệm được bao nhiêu, đều bị cái miệng nó đốt hết cả !"
🙇H.T. THÍCH THIỀN TÂM

💚Khi tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi
💛Một niệm tâm sân đốt cháy rừng công đức
💜Một niệm tâm sân bát vạn chướng môn khai
❤Lời chưa nói ra ta làm chủ nó, lời nói ra rồi nó làm chủ ta

image