Đừng bao giờ nghĩ về điều tiêu cực. Hãy suy nghĩ và cảm thấy rằng điều tốt nhất vẫn chưa đến.
Khi bạn nhìn vào cuộc sống với đôi mắt khác, nó sẽ nhìn bạn và mỉm cười…

image