Bước sang tháng Vu Lan chúng ta cùng đi ngược dòng thời gian qua các thời kì phát triển của nhân loại nhé:
- Thời đại Nông Nghiệp: Trồng Trọt Chăn nuôi là chính. ( Việt Cường cũng đã đi cày, bừa, cấy ...).
- Thời đại Công Nghiệp: Các nhà máy nổi lên nhiều. ( Việt Cường có làm ở một số nhà máy với các công việc khác nhau). Thời đại này phát triển nguồn nhân lực của Nông Nghiệp giảm và một số nơi trồng trọt bị bỏ hoang. Lí do vì sao chắc các bạn hiểu.
- Thời đại Thông Tin: Đây là thời đại đang được chuyển biến mạnh mẽ. Tất cả các công việc đều có sự trợ giúp của Thông Tin nhờ mà các công việc thuận lợi và giảm chi phí hơn rất nhiều. ( Việt Cường đang sử dụng Thông Tin cho công việc của mình mà ko cần gặp mặt).
Các bạn đang ở Thời Đại nào và sử dụng công cụ nào phục vụ cho mình. Chúng ta cùng chia sẻ để có cái nhìn và thể hiện chữ Hiếu trong tháng Vu Lan này nhé.
Cốc nước này lạ quá😆😆😆

imageimage