Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui. Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn các bạn nhỏ, cảm ơn RON.

image