Thành Kính Phân Ưu 🙏🙏🙏

Hôm qua văn phòng Hội Hỗ Trợ Gia Đình Liệt Sỹ Việt Nam tại Phía Nam đã tới viếng và chia buồn với mẹ của chị Hạnh - phó văn phòng hội . Xin chia buồn với chị và gia đình !!!

image
image
image
image
image