Khi bạn có niềm tin chắc chắn bạn sẽ làm được. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có một lỗi sợ nào đó, một trong những lỗi sợ đó là lỗi sợ đứng trước đám đông để nói chuyện.