Đa số mọi người ở ngoài kia họ đang lầm tưởng mình đang làm chủ, nếu ai đã biết về kim tứ đồ dạy con làm giàu của ROBERT TKIYOSAKI thì sẽ biết mình đang ở đâu của kim tứ đồ!

Và đích đến của chúng ta làm sao phải bước sang bên phải của kim tứ đồ, lúc đó chúng ta mới được tự do:
tự do về thời gian
tự do về tài chính
tự do về sức khoẻ
tự do về tâm hồn

Tất cả phải đến cùng một lúc để hướng tới cuộc sống #FREEDOM

image